۱۷ خرداد ماه سفری زیارتی به مشهد داشتم که از فرصت بدست آمده، برای بازدید از شرایط ایتام موسسه در مشهد و جلسه با معتمدین رابطمان استفاده کردم.
ما در سال ۱۳۹۸ همزمان با تولد امام رضا (ع) تکفل ایتام را در شهر مشهد اغاز کردیم.
شهر مشهد بزرگترین حاشیه نشین کشور است و همانطور که ثروتمندان زیادی در آنجا زندگی می کنند، حاشیه آن مملو از فقرا می باشد.
تا کنون ۳۲ کودک از ایتام در مشهد را تحت حمایت قرار داده ایم. امور شهر مشهد را دوست عزیزم آقای مهدی قدمگاهی عهده‌دار هستند. ایشان نیز با کمک رابطین معتمد و با تجربه در فعالیتهای خیریه، خانواده‌ها را شناسایی و پس از بازدید و بررسی شرایط زندگیشان برای آنها تشکیل پرونده می‌دهند. ایتام موسسه در سه منطقه خواجه ربیع، گلشهر و پنج‌تن متمرکز هستند.
دو روز از سفر را همراه رابطین موسسه، برای دیدار از خانواده‌ها، به منطقه خواجه ربیع و گلشهر رفتیم. رابط منطقه خواجه ربیع، خانم پریوش هستند که تحصیلات روانشناسی دارند و کارمند سازمان بهزیستی هستند.
به همراه ایشان از ۵ خانواده در منطقه خواجه ربیع بازدید کردیم.
روز دوم به همراه خانم احمدی (رابط منطقه گلشهر) و آقای قدمگاهی به دیدار ۷ خانواده دیگر رفتیم.
با توجه به ایام میلاد امام رضا (که مصادف با بازدید ما بود) برای هر خانواده یک جعبه شیرینی هدیه گرفتیم و با عنوان بازدید و تبریک میلاد به منزلشان رفتیم.
ما سه رابط دیگر هم در مشهد داریم که بنده توفیق ملاقات با ایشان را نیافتم.
طی این سفری که داشتم از ساختار خیریه‌مان در شهر مشهد راضی بودم و بنظرم کارها را با دلسوزی و جدیت پیش برده‌اند.

نکته ای بود که توجه من را در این سفر جلب کرد:
با توجه اینکه در کنار خیابانهای مشهد، کلی درخت توت با کیفیت هست، همه توت ها روی زمین ریخته و له شده بود؛ توت از گرانترین خشکبارهای بازار هست. بنظرم حداقل مردم نیازمند می‌توانستند با خشک کردن همین توت‌ها برای خود درآمدی کسب کنند.
هادی محقق: مدیر عامل موسسه