گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه مهر ۱۴۰۱ که جمعاً مبلغ 432,897,214 (چهارصد و سی و دو میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار و دویست و چهارده) تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ مهر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی علیه السلام (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در مهرماه 246,087,000 (دویست و چهل و شش میلیون و هشتاد و هفت هزار) تومان بود. تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1721 نفر در قالب 3704 پرونده بود.
» 1024 کودک در قالب 2151 پرونده از شهر قم
» 697 کودک در قالب 1553 پرونده از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، سیستان، قلعه گنج و رودبار کرمان

این ماه تعداد 3  پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین یک پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد. ماه قبل (شهریور) اين مبلغ۲۵۵,۵۹۰,۰۰۰ (دویست و پنجاه و پنج میلیون و پانصد و نود هزار) تومان بودکه به 3702 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام
مبلغ ۸۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان برای ۶۴ خانواده غیر ایتام شامل سادات و غیر سادات پرداخت شد که مبلغ ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان سهم سادات به خانواده های سادات و مبلغ 41,660,000 تومان هم به غیر سادات پرداخت شد.

ج) کمک هزینه تحصیلی:
در این طرح مبلغ 6,800,000 تومان جهت ثبت نام سال تحصیلی 1402-1401 خانواده ایتام و نیازمندان پرداخت شد.

د) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 99,050,214 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

قربانی:
این ماه مبلغ 31,720,000 تومان بابت انجام 14 قربانی هزینه شد که 13 عدد از قربانیها در قم و ۱ عدد در جنوب کرمان ذبح شد و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

2)هزینه های متفرقه:
این ماه مبلغ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت تهیه ۱۰۳ بسته غذایی شامل گوشت گوسفندی بین ۲ الی ۳ کیلو (اهدایی قربانی های خیرین)، لوبیا قرمز ۱ کیلو، عسل ۱ کیلو، تخم مرغ بسته بندی ۱ کیلو، خرما(سعمران) ۱ کیلو و ۲۰۰ گرم، حلوا شکری ۹۰ گرم، پنیر سفید ۱ کیلو، شیر  ۵ پاکت، کره گیاهی یک کیلو، پودر ژله ۲ بسته، سس هزار جزیره و خامه ۱ کیلو و دویست گرم برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، پرداخت شد.
در تاریخ 6 مهر مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه معیشت به یک خانواده سادات در قم پرداخت شد.
در تاریخ 7 مهر مبلغ 2,000,000 تومان بابت کمک هزینه معیشت به یک خانواده سادات در قم پرداخت شد.
در تاریخ 7 مهر مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه معیشت به یک خانواده نیازمند تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 11 مهر ماه مبلغ 720,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 11 و 23 مهر ماه مبلغ 3,110,214 تومان بابت کمک هزینه درمان خانواده های ایتام و نیازمند به درمانگاه قرآن و عترت پرداخت شد.
در تاریخ 23 مهر ماه مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه معیشت به یک خانواده سادات در قم پرداخت شد.
در تاریخ 30 مهر ماه مبلغ 7,000,000 تومان بابت اجاره مسکن سید عبدالله (یکی از خانواده های تحت پوشش) پرداخت شد.