در این اردوی یک روزه ۶۷ نفر از کودکان حضور داشتند. ساعت ۹ صبح همگی به ساختمان موسسه در جمکران آمده بودند و به همراه خانم فردوسی و کریمی با سرویس به بوستان نرگس که مخصوص بانوان است رفتند.
ما سعی داشتیم در این اردو هم به بچه‌ها خوش بگذرد و هم اینکه یاد بگیرند با کودکان همسن خود که تا کنون ندیده‌اند تعامل خوبی ایجاد کنند.
بچه‌ها به بوستان رفتند و پس از استقرار در بوستان به قصر بادی رفته و تا ظهر مشغول بازی بودند.
پس از صرف نهار مسابقه طناب کشی و وسطی بازی داشتند.
زمان خیلی سریع گذشت و ساعت ۳ کم کم بچه ها وسایلشان را جمع کردند و با سرویس به خانه هایشان برگشتند.
با توجه به کمبود بودجه موسسه در این روزها، هزینه ایاب ذهاب و نصف قیمت بلیط بازی‌ها را بچه ها خودشان پرداخت کردند، ولی با این حال بسیار راضی بوده و پیشنهاد می‌دادند ماهی یکبار این برنامه را داشته باشیم.

به امید روزهای شاد برای کودکان