گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه آبان ۱۴۰۱ که جمعاً مبلغ ۴۰۳,۴۷۱,۵۹۶ (چهار صد و سه میلیون و چهارصد و هفتاد و یک میلیون و پانصد و نود و شش) تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ آبان ماه

مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی علیه السلام (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در آبان ماه ۲۴۹,۳۸۵,۰۰۰ (دویست و چهل و نه میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار) تومان بود. تعداد فرشتگان کوچک در این ماه ۱۷۱۳ نفر در قالب ۳۷۰۷ پرونده بود.

» ۱۰۱۶ کودک در قالب ۲۱۵۱ پرونده از شهر قم.

» ۶۹۷ کودک در قالب ۱۵۵۶ پرونده از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، سیستان، قلعه گنج و رودبار کرمان.

این ماه تعداد ۱۰ پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین ۵۲ پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد. ماه قبل (مهر) اين مبلغ۲۴۶,۰۸۷,۰۰۰ (دویست و چهل و شش میلیون و هشتاد و هفت هزار) تومان بود که به ۳۷۰۴ پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.


ب
) کمک به خانواده های غیر ایتام

مبلغ ۸۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان برای ۶۴ خانواده غیر ایتام شامل سادات و غیر سادات پرداخت شد که مبلغ ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان سهم سادات به خانواده های سادات و مبلغ ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان هم به غیر سادات پرداخت شد.

ج)هزینه های متفرقه موسسه:
مبلغ  73,126,596 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

1)قربانی
این ماه مبلغ 6,750,000 تومان بابت انجام 3 قربانی در قم هزینه شد و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

2)هزینه های متفرقه
این ماه مبلغ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت تهیه ۱۰۳ بسته غذایی شامل گوشت گوسفندی بین ۲ الی ۳ کیلو (اهدایی قربانی های خیرین)، لوبیا قرمز ۱ کیلو، عسل ۱ کیلو، تخم مرغ بسته بندی ۱ کیلو، خرما(سعمران) ۱ کیلو و ۲۰۰ گرم، حلوا شکری ۹۰ گرم، پنیر سفید ۱ کیلو، شیر  ۵ پاکت، کره گیاهی یک کیلو، پودر ژله ۲ بسته، سس هزار جزیره و خامه ۱ کیلو و دویست گرم برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، پرداخت شد.

در تاریخ 1 آبان مبلغ 2,400,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 2آبان مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه اطعام ایتام و نیازمندان پرداخت شد.  
در تاریخ 2 آبان مبلغ 500,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 8 آبان مبلغ 751,400 تومان بابت کمک هزینه اطعام ایتام و نیازمندان پرداخت شد.
در تاریخ 9 آبان مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه درمان معیشت به یک خانواده نیازمند تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 11 آبان مبلغ 800,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 15 آبان مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه معیشت به یک خانواده نیازمند تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 15 آبان مبلغ 2,000,000 تومان بابت کمک هزینه به یک خانواده سادات در قم پرداخت شد.
در تاریخ 15 آبان مبلغ 3,000,000 تومان بابت کمک هزینه به یک خانواده سادات در قم پرداخت شد.
در تاریخ 15 آبان مبلغ 2,000,000 تومان بابت کمک هزینه به یک خانواده سادات در قم پرداخت شد.
در تاریخ 30 آبان مبلغ 425,196 تومان بابت کمک هزینه درمان خانواده های ایتام و نیازمند به درمانگاه قرآن و عترت پرداخت شد.