گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه آذر ۱۴۰۱ که جمعاً مبلغ 521,744,420 تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ آذر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در آذر ماه 357,584,420 تومان بود. ماه قبل (آبان) اين مبلغ ۲۴۹,۳۸۵,۰۰0 تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1826 نفر در قالب 3796 پرونده و ماه قبل ۳۷۰۴ پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
1010 کودک از شهر قم و 816 کودک از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، سیستان، قلعه گنج، رودبار کرمان و اهواز.

این ماه تعداد 117 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 12 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام
مبلغ ۸۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان برای ۶۴ خانواده غیر ایتام شامل سادات و غیر سادات پرداخت شد که مبلغ ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای سادات و مبلغ ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان هم به غیر سادات پرداخت گردید.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:
مبلغ 83,200,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

1) قربانی
این ماه مبلغ 25,000,000 تومان بابت انجام یازده رأس دام، جهت قربانی هزینه شد که گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان اهدا گردید.
2) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت تهیه ۱۰۳ بسته غذایی شامل گوشت گوسفندی ۲ کیلو (اهدایی قربانی های خیرین)، عدس ۱ کیلو، عسل ۱ کیلو، رب گوجه فرنگی ۱ قوطی، خرما(سعمران) ۱ کیلو و ۲۰۰ گرم، مربا، پنیر سفید ۱ کیلو، شیر ۵ پاکت،کره گیاهی یک کیلو، پودر ژله ۲ بسته، آب میوه ۵ پاکت، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.
3) هزینه های دیگر
در تاریخ 9 آذر مبلغ 1,200,000 تومان بابت کمک هزینه درمان دو خانواده از خانواده های تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 16 آذر مبلغ 930,000 تومان بابت کمک هزینه اردوی تعدادی از ایتام تحت پوشش در قم پرداخت شد (اردوی تفریحی به دانشگاه قم).
در تاریخ ۲۰ آذر مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت کمک هزینه تعدادی از خانواده ها در قم پرداخت شد.
در تاریخ 26 آذر مبلغ 570,000 تومان بابت کمک هزینه یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.
در تاریخ 30 آذر مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه اطعام ایتام در قم پرداخت شد.