مالک کارخانه تولیدی کفش کویر قم، تعداد ۱۰۱۲ جفت کفش به شرح ذیل برای ایتام و نیازمندان در مناطق محروم جنوب کشور اهدا نمودند که از ایشان کمال تشکر را داریم:
 
 ۸۴۴ جفت کفش سایز ۴۵ – ۴۰
 ۱۶۸ جفت کفش سایز ۳۵ – ۳۰
 
– این کفشها به شرح ذیل، بین مستحقین توزیع گردید:
 
  ۳۰۰ جفت سایز  ۴۵ – ۴۰  
   ۶۰ جفت سایز ۳۵ – ۳۰
 در سیستان شهرستانهای: زابل، هیرمند، نیمروز، هامون
 
۵۴۴ جفت سایز ۴۵ – ۴۰  
۱۰۸  جفت سایز ۳۵ – در جنوب کرمان شهرستانهای: قلعه گنج، چاهدادخدا، زهکلوت، رودبار جنوب
 
برخی از این افراد پاپوشی جز دمپایی پلاستیکی مندرس نداشتند …