گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه دی۱۴۰۱ که جمعاً مبلغ 613,383,500 تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ دی ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در دی ماه 437,843,500 تومان بود. ماه قبل (آذر) اين مبلغ ۳۵۷,۵۸۴,۴۲۰ تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1934 نفر در قالب 3904 پرونده و ماه قبل 3796 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
1013 کودک از شهر قم و 921 کودک از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، سیستان، قلعه گنج، رودبار کرمان،اهواز، جهرم و شیراز.

این ماه تعداد 110 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 2 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام
مبلغ ۸۰,۹۶۰,۰۰۰ تومان برای ۶۴ خانواده غیر ایتام شامل سادات و غیر سادات پرداخت شد که مبلغ ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای سادات و مبلغ ۴۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان هم به غیر سادات پرداخت گردید.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:
مبلغ 94,580,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

1) قربانی
این ماه مبلغ 33,950,000  تومان بابت انجام یازده رأس دام، جهت قربانی هزینه شد که گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان اهدا گردید.
2) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت تهیه ۱۰۳ بسته غذایی شامل گوشت گوسفندی ۲ کیلو (اهدایی قربانی های خیرین)، لوبیا ۱ کیلو، لپه 1 کیلو، عسل ۱ کیلو، خرما(سعمران) ۱ کیلو و ۲۰۰ گرم، مربا، پنیر سفید ۱ کیلو، شیر 3 پاکت،کره گیاهی یک کیلو، کمپوت میوه 1 قوطی برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.
3) هزینه های دیگر

در تاریخ 5 دی مبلغ ۱,۰6۰,۰۰۰ تومان بابت کمک هزینه اطعام ایتام در قم پرداخت شد.
در تاریخ 10 دی مبلغ 1,280,000 تومان بابت کمک هزینه درمان دو خانواده تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 14 دی مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.
در تاریخ 14 دی مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک هزینه یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.
در تاریخ 14 دی مبلغ 3,790,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده تحت پوشش در قم پرداخت شد.
در تاریخ 22 دی مبلغ 1,000,000 تومان بابت پذیرایی جشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها برای خانواده های ایتام در قم پرداخت شد