گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در اسفند ۱۴۰۱ که جمعاً مبلغ  998,391,906 تومان بود، که به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ اسفند ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در اسفند ماه 566,591,000 تومان بود. ماه قبل (بهمن) اين مبلغ 571,498,840 تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1993 نفر در قالب 3787 پرونده و ماه قبل 4028 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
1120 کودک از شهر قم و 873 کودک از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، سیستان، قلعه گنج، رودبار کرمان،اهواز، جهرم و شیراز.

این ماه تعداد 10 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین250 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام
مبلغ 80,310,000 تومان برای 60 خانواده غیر ایتام (نیازمند) پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:
مبلغ 351,490,906 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی
این ماه مبلغ 30,700,000  تومان بابت انجام هشت قربانی هزینه شد، همچنین مبلغ 27,906,000 تومان گوشت بوقلمون نیز بین خانواده های ایتام و نیازمندان در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان اهدا گردید.

توضیحی در مورد  اهدا گوشت بوقلمون: با توجه به اینکه قیمت گوشت گوسفندی در سه ماه گذشته رشد چشمگیری داشته و پروتِئین از فاکتور های مهم بسته های مواد غذایی موسسه می باشد؛ ما تصمیم گرفتیم بخشی از گوشت بسته های مواد غذایی را با باقلمون تامین کنیم که قیمتی یک سوم گوشت گوسفندی دارد.

۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت تهیه ۱۰۳ بسته غذایی شامل گوشت گوسفندی ۲ کیلو (اهدایی قربانی های خیرین)، لوبیا ۱ کیلو، لپه ۱ کیلو، رب گوجه فرنگی،عسل نیم کیلو، خرما(سعمران) ۱ کیلو و ۲۰۰ گرم، مربا، پنیر سفید ۱ کیلو، شیر ۳ پاکت،کره گیاهی یک کیلو، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

3) طرح عیدی

در این ماه مبلغ 230,000,000 تومان بابت طرح عیدی در قالب بن به خانواده های ایتام و نیازمندان پرداخت شد (مبلغ 80,000,000 تومان آن از طرف خیرین عزیز شرکت حصین و مبلغ 150,000,000 تومان از طرف سایر عزیزان برای اجرای این طرح به فرشته ها اهدا گردید).

4) هزینه های دیگر

در تاریخ 2 اسفند مبلغ 400,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده تحت پوشش در قم پرداخت شد.

در تاریخ 9 اسفند مبلغ 1,000,000 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 9 اسفند مبلغ 4,000,000 تومان بابت کمک به یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 13 اسفند مبلغ 2,160,000 تومان بابت کمک هزینه درمان دو خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 24 اسفند مبلغ 1,500,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 25 اسفند مبلغ 960,000 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 27 اسفند مبلغ 1,364,906 تومان بابت درمانگاه قرآن و عترت پرداخت شد.