در راستای اجرای این طرح، مبلغ ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان، به عنوان افطاری ماه رمضان به ایتام و نیازمندان اهدا گردید؛
از این مبلغ اهدایی، ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان آن بشکل بن در اختیار خانواده ها قرار گرفت تا از طریق فروشگاه موسسه، مواد غذایی مورد نیاز خود را تهیه نمایند.
 همچنین مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان آن نیز توسط یکی از دوستان، به عنوان خیرات پدرگرامیشان، برای پخت غذا و سفره افطاری در دو روستای محروم در منطقه جنوب کرمان  پرداخت نمودند.
 
 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان مبلغ را نیز شرکت محترم حصین پرداخت نمودند. 
مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان دیگر هم جزو وصیتنامه پدر یکی از دوستان بود که صرف ایتام شود و الباقی را نیز سایر دوستان بشکل مبالغ ریزتر بدست ما رساندند. خداوند از همگی قبول کند.
 
با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی جامعه و اینکه دو هفته قبل، طرح لباس عید کودکان را داشتیم(بسیاری از حامیان موسسه مبالغ خود را در برنامه لباس عید اهدا کرده بودند)،
ما نگران کسری مبالغ اهدایی برای ماه رمضان بودیم؛ ولی با لطف خدا و همت عزیزان، تقدیر بر این شد که افطاری بشکل شایسته برگزار شود.
از همه دوستانی که همواره ما را یاری نمودند صمیمانه سپاسگزاریم.