روز پنجشنبه قرار شد با بچه‌ها به روستای ورجان و باغ یکی از دوستان، در نزدیکی شهر قم برویم.
ساعت ۷ صبح ۴۰ نفر از بچه‌ها به ساختمان موسسه در جمکران آمدند و با اتوبوس به سمت باغ حرکت کردیم.
وقتی به آنجا رسیدیم بچه‌ها با کمک هم بساط سفره صبحانه را آماده کردند. صبحانه نون و پنیر و حلوا با چایی بود. 
بعد از اینکه صبحانه دور هم صرف شد، بچه‌ها گروه گروه به قنات، امامزاده و درخت‌های توت اطراف رفتند و تا ظهر در کنار هم خوش گذراندند. در این بین هم با تنقلاتی مانند آب میوه و ویفر و تخمه و… از بچه ها پذیرایی شد.
ساعت ۳ شده بود و وقت نهار. نهار شامی گوشت بود که مادر یکی از ایتام به سفارش موسسه درست کرده بود. 
بعد از صرف نهار برای یکی از بچه ها که خودش هم خبر نداشت جشن تولد گرفتیم؛ خیلی ذوق زده شد؛ جشن تولد با پذیرایی هندوانه برگزار شد. 
ساعت ۶ شده بود و وقت رفتن. با اینکه بچه ها حسابی بازی کرده بودند ولی بازهم انرژی آنها انگار تمام نشده بود و در اتوبوس هم تا زمان رسیدن به مقصد شیطنت‌های کودکانه خود را ادامه می دادند.
سعی کردیم با کمک شما دوستان، روزی زیبا و شاد برای این نوجوانان که غالباً از کودکی در جلسات تربیتی موسسه شرکت می کنند بسازیم. 
از همه شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم.