گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه اردیبهشت ۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ  974‚275‚869  تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ اردیبهشت ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در اردیبهشت ماه 782‚178‚671  تومان بود. ماه قبل (فروردین) اين مبلغ 587,330,000 تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1865 نفر در  قالب 3719 پرونده و ماه قبل 3767 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
987 کودک از شهر قم و 878 کودک از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، سیستان، قلعه گنج، رودبار کرمان،اهواز، جهرم و شیراز.

این ماه تعداد 35 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 80 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام
مبلغ ۸۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان برای ۶۳ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:
مبلغ 192‚987‚114 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

1) قربانی
این ماه مبلغ 33,950,000  تومان بابت انجام پنج قربانی هزینه شد، همچنین مبلغ 25,500,000 تومان گوشت بوقلمون نیز بین خانواده های ایتام و نیازمندان در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان اهدا گردید.
2) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ 51,500,000 تومان بابت تهیه ۱۰۳ بسته غذایی  شامل گوشت گوسفندی و بوقلمون ۲ کیلو (اهدایی قربانی های خیرین)، لوبیا، لپه، رب گوجه فرنگی، کره حیوانی، پنیر، خرما(سعمران)، مربا، شیر، کشک، پودرژله، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ 6 اردیبهشت مبلغ 000750 تومان بابت قربانی مرغ برای خانواده های نیارمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 6 اردیبهشت مبلغ 2,430,000 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 9 اردیبهشت مبلغ 192587 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 12 اردیبهشت مبلغ 0000005 تومان بابت کمک به یک خانواده سادات در قم پرداخت شد.

در تاریخ 17 اردیبهشت مبلغ 0007001 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 30 اردیبهشت مبلغ 0005202 تومان بابت درمان دو خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.