در عید قربان نیازمندان چشم انتظار مهربانی شما هستند.⁣⁣

خیریه مهر امام هادی (ع) این آمادگی را دارد گوشت قربانی های اهدایی شما را به دست نیازمندان برساند.⁣

شما می توانید با مشارکت و پرداخت تمامی یا مقداری از هزینه خرید یک گوسفند ضمن بهره مندی از ثواب این روز بزرگ در ثواب قربانی آن با دیگران شریک شوید و سفره خانواده های ایتام و نیازمند را از این نعمت الهی رنگین نمایید.⁣

 شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۲۱۰۰۲ بانک ملت⁣

 پرداخت آنلاین :⁣
https://imamhadi.com/payment⁣

? پس از واریز شرح آن را به 50002300 پیامک بفرمایید.⁣