مسابقه سالانه نقاشی مانند هر سال، در بین فرشته‌های موسسه برگزار گردید و از بین ۱۰۰۰ نقاشی ۱۴ اثر برای نظرسنجی انتخاب شد.
پس از نظرسنجی اینترنتی از خیرین در وب سایت موسسه، به ۵ نقاشی که بیشترین امتیاز را کسب کرده بودند، جایزه ویژه اهدا گردید:

نفر اول: یک میلیون و دویست هزار تومان
نفر دوم: یک میلیون و صد هزار تومان
نفر سوم: یک میلیون تومان
نفر چهارم: نهصد هزار تومان
نفر پنجم: هشتصد هزار تومان

در اینجا از همه دوستانی که با کمکهای خودشون در شاد کردن دل بچه ها سهمی داشتند به سهم خودمون تشکر می کنیم. ان شاء الله موجبات رضایت خداوند متعال را فراهم آورده باشند.