گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه تیر ۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ  912‚302‚021‚1  تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ تیر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در تیر ماه 912‚260‚718 تومان بود. ماه قبل (خرداد) اين مبلغ ۷۶۳‚۰۴۲‚۶۰۳ تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 2017 نفر در  قالب 3859 پرونده و ماه قبل 3736 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
1133 کودک از شهر قم و 884 کودک از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، سیستان، قلعه گنج، رودبار کرمان،اهواز، جهرم و شیراز.

این ماه تعداد 32 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 91 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام
مبلغ 000‚660‚92 تومان برای ۶۶ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:
مبلغ 000‚382‚210 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی
این ماه مبلغ 81,000,000 تومان بابت انجام پانزده قربانی هزینه شد، که از این تعداد، گوشت دوازده قربانی در روز عید قربان بین خانواده های ایتام و نیازمند تقسیم گردید.
۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ 000‚500‚114 تومان بابت تهیه ۱۸7 بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، لوبیا، لپه، رب گوجه فرنگی، کره حیوانی، پنیر، خرما(سعمران)، مربا، شیر، کشک، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ ۱۰ تیر مبلغ 000‚440‚1 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 12 تیر مبلغ 0000007 تومان بابت ساخت کتابخانه برای ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ 13 تیر مبلغ 000600 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 21 تیر مبلغ 000‚020‚1 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 26 تیر مبلغ 000‚000‚1 تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ 26 تیر مبلغ 000‚000‚1 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 26 تیر مبلغ 000‚940 تومان بابت خرید قرص ویتامین D ایتام پرداخت شد.

در تاریخ 27 تیر مبلغ 000‚000‚1 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 27 تیر مبلغ  000‚820‚8 تومان بابت خرید کتاب ایتام در قم پرداخت شد.