با پیشنهاد خانم دکتر معلمی(فوق تخصص روانشناسی کودک و نوجوان) دوره بهترین خودت باش،برای دختر خانم‌های نوجوان ۱۲تا۱۸ سال،هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت ۶ عصر در ساختمان موسسه برگزار می‌شود.
اولین جلسه ۱۸ مرداد ماه برگزار گردید. این جلسه بصورت کارگاه و بامشارکت بچه ها انجام شد.
خلاصه مطالب این جلسه چنین بود:
بهترین خودت باش یعنی باید خودمان باشیم و خود را با دیگران مقایسه نکنیم.

کار عملی
قرار شد بچه ها در برگه اول،توانایی‌های خود را نوشته و در برگه دوم، آن چیزی که می‌خواهند تا آخرسال ۱۴۰۲ شوند، بنویسند(مثلاً درحال حاضر،در حوزه خیاطی، فقط می‌توانند کوک بزنند ولی تا آخرسال می‌خواهند یاد بگیرند دامن هم بدوزند).

هدف گذاری
در واقع بچه‌ها باید هدف گذاری کنند؛ هدف باید دقیق،قابل اندازه گیری و در دسترس باشد.
از چیزایی که باید یاد بگیرند روشهای رسیدن به هدف است.در این راه مهمترین سلاح شخص، فکر کردن است. باید هم از فکر خود و هم از فکر دیگران استفاده کنیم؛ بعد از فکر کردن تلاش کردن قدم بعدی است.

موانع سر راه
موانع زیادی سرراه وجود دارد. باید با کمک فکر و تلاش خود، آنها را دور بزنیم؛ برای همین می‌گویند زندگی فراز و نشیب دارد. گاهی بزرگترین مانع خودمان هستیم؛ زیرا ما ترس از شکست داریم، یا کمالگرا هستیم و یا مدیریت زمان نداریم. همیشه برنامه ریزی برای پله اول بکنید نه قله…

یکی از بزرگترین موانعی که بچه‌ها ذکر کردند خانواده‌شان بود.