رمان بینوایان و کوزت یادتون هست؟ زمانی که دخترک در خانه تناردیه ها به بیگاری گرفته شده بود، هر روز موقع آوردن آب با عروسکی که در ویترین مغازه بود حرف می‌زد.

گاهی عروسک مهمترین دوست یک کودک می شود. با او درد دل می کنه، همفکری می کنه و بزرگ می‌شه.

ما در خیریه ماه سالهاست با کمک شما دوستان برای بچه‌ها عروسک و اسباب بازی اهدا می کنیم.

این‌بار مبلغ ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان اسباب بازی‌های فکری هدیه شد.

این بازیها دو مزیت دارد:
۱- به بچه‌ها یاد می دهد فکر کنند.
۲- بچه‌ها کار تعاملی و تیمی انجام می دهند.