تمرکز:

چه کسی می‌تواند روی درسش تمرکز کند؟

اگر گلی را بخواهید پرورش دهید ابتدا باید در یک گلدان خوب باشد. برای تمرکز هم گلدان ما مغزمان است. باید به گل به اندازه کافی آب و مواد مغذی سالم بدهیم تا رشد کند. به گلدان مغز هم باید به اندازه کافی اطلاعات مفید داده شود تا رشد کند. اطلاعات نامناسب مغز و حواس را پرت می کند.

در روز چقدر گوشی در دست دارید؟

همه ما می‌دانیم در روز چقدر نان می‌خوریم (غذای بدن)؛ همینطور باید بدانیم در روز چقدر گوشی در دست می‌گیریم. اطلاعات زیاد و نامناسب، مساوی عدم تمرکز ماست.

 برای ایجاد تمرکز چه کنیم؟

در واقع ما باید بگوییم برای ایجاد تمرکز چه کارهایی نباید بکنیم. مثل اینکه برای پرورش گل نباید هر کسی که می‌رسد به آن یک پارچ آب بدهد.

برای تمرکز در درس‌ها چه کارهایی بکنیم؟

۱- خلاصه برداری و ایجاد نقشه ذهنی از هر درس.
۲- آموزش درس برای دیگران.
3- درس‌ها را بشکل سوال و جواب برای خود مرور کنیم.