گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه شهریور۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ  432‚703‚984 تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ شهریور ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در شهریور ماه 392‚303‚594 تومان بود. ماه قبل (مرداد) اين مبلغ 400‚175‚637 تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1876 نفر در قالب 3688 پرونده و ماه قبل 3857 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
1004 کودک از شهر قم و 36 کودک از مناطق محروم حومه تهران، 19 کودک از بشاگرد، 39 کودک از مشهد، 32 کودک از سیستان، 409 کودک از قلعه گنج، 172 کودک از رودبار کرمان، 149 کودک از اهواز، 16 کودک از جهرم.

این ماه تعداد 48 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 80 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام(نیازمند)
مبلغ 000‚710‚94 تومان برای ۶۷ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ 040‚690‚295 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی
این ماه مبلغ 38,000,000 تومان بابت انجام یازده قربانی و مبلغ 000‚727‚32 تومان بابت خرید مرغ هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.
۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۰۰۰‚۵۰۰‚۱۱۴ تومان بابت تهیه ۱۸۷ بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، گوشت مرغ، برنج، تن ماهی، لوبیا، لپه، نخود، عدس، روغن، تخم مرغ، چای، خرما، کره حیوانی، پنیر، ماست، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.
۳) اجرای طرح بوی ماه مهر(خرید لوازم التحریر برای کودکان ایتام و نیازمند)
در این ماه مبلغ 100,200,000 تومان در قالب بسته های  لوازم التحریر به خانواده های ایتام و نیازمندان اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ 1 شهریور مبلغ 000‚000‚1 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 4 شهریور مبلغ 000‚000‚1 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 4 شهریور مبلغ 3,000,000 تومان بابت کمک به یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 5 شهریور مبلغ 1,440,000 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 9 شهریور مبلغ 1,820,000 تومان بابت خرید ویتامین D برای ایتام پرداخت شد.

در تاریخ 30 شهریور مبلغ 2,000,000 تومان کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.