چندی قبل، یکی از دوستان ساکن تهران که مغازه فروش لباس کودک داشت، شغلشان را تغییر دادند و  لباس ها را برای ما ارسال کردند تا به دست کودکان نیازمند برسانیم.

ما نیز این البسه را به قلعه گنج پست کردیم تا بدست صاحبان جدیدش برسد.

به همین سادگی می شود دل کلی کودک و مادر را شاد کرد.

انشالله دلتون شاد و سفره تون پر رونق باشه.