حقوق ماهیانه ايتام در بيستم بهمن ماه  سال 1392 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در بهمن ماه (60,025,000)شصت میلیون و بیست و پنج هزارتومان بود که در ميان 11133 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.

 

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد.در ماه قبل(دی ماه) اين مبلغ 59,015,000 (پنجاه و نه میلیون وپانزده هزار تومان) بود که در ميان 1083 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک50002300 به ما اعلام دارند.

ماه قبل اطلاعیه مسابقه نقاشی  اعلام شد و این ماه نقاشی های کودکان بدست موسسه رسید.تمامی بچه هایی که در مسابقه نقاشی شرکت کرده اند جوایزی از موسسه دریافت خواهند کرد. طبق سال گذشته دوستان می توانند مبالغ مد نظر خود را جهت طرح عیدی بچه ها به حساب 3449344934بانک ملت با شماره کارت6104337770021002 به نام خیریه مهر امام هادی واریز و شرح انرا به سامانه 50002300ارسال نمایند.همچنین می توانید از طریق درگاه اینترنتی سایت واریز خود را به این منظور انجام و شرح آن را در توضیحات بنویسید.

بزودی نقاشی های برتر در سایت نمایش داده خواهد شد و از طریق نظرسنجی خیرین ,3 نقاشی به عنوان برندگاه  ویژه جوایز ارزنده ای دریافت خواهند کرد.

 

 

به اشتراک بگذارید