گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه مهر ۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ  ۸۱۶‚۹۹۵‚۸۵۱ تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ مهر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در مهر ماه ۰۹۶‚۹۶۵‚۵۹۰ تومان بود. ماه قبل (شهریور) اين مبلغ ۳۹۲‚۳۰۳‚۵۹۴ تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه ۱۸۷۶ نفر در قالب ۳۶۹۲ پرونده و ماه قبل ۳۸۵۷ پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
۱۰۰۴ کودک از شهر قم و ۳۶ کودک از مناطق محروم حومه تهران، ۱۹ کودک از بشاگرد، ۳۹ کودک از مشهد، ۳۲ کودک از سیستان، ۴۰۹ کودک از قلعه گنج، ۱۷۲ کودک از رودبار کرمان، ۱۴۹ کودک از اهواز، ۱۶ کودک از جهرم.

این ماه تعداد ۲۳ پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین ۱۹ پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام(نیازمند)
مبلغ ۰۰۰‚۷۱۰‚۹۴ تومان برای ۶۷ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ ۷۲۰‚۳۲۰‚۱۶۶ تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی
این ماه مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت انجام شش قربانی هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.
۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۰۰۰‚۵۰۰‚۱۱۴ تومان بابت تهیه ۱۸۷ بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، گوشت مرغ، برنج، تن ماهی، لوبیا، لپه، نخود، عدس، روغن، تخم مرغ، سیب زمینی، پیاز، چای، خرما، کره حیوانی، پنیر، ماست، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ ۶ مهر مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان تومان بابت کمک به یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۶ مهر مبلغ ۷۲۰‚۳۶۰ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۶ مهر مبلغ ۹۶۰,۰۰۰ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۶ مهر مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۹ مهر مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت کمک هزینه خانواده های ایتام در مشهد پرداخت شد.

در تاریخ ۱۰ مهر مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۱۳ مهر مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۱۳ مهر مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۲ مهر مبلغ ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۴ مهر مبلغ ۰۰۰۶۰۰ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.