هادی محقق:
چندی قبل آقای اسداللهی (از حامیان کودکان) با من تماس گرفتند و گفتند خانم عبدالرزاقی و آقای زندگانی تئاتر هملت را در تهران اجرا دارند و می‌خواهند از کودکان یک موسسه خیریه دعوت کنند؛ چون من و برخی بازیگران تئاتر، شما را می شناختیم پیشنهادمون خیریه مهر امام هادی بود و ایشان هم استقبال کردند.
قرار شد روز دوشنبه برای تماشا از قم حرکت کنیم. ۲۰ نفر از بچه ها اعلام آمادگی کردند. ساعت ۵ عصر حرکت کردیم.
تئاتر در پارک هنرمندان تهران، سالن استاد ناظر زاده برگزار می شد.
ساعت ۸ وارد سالن شدیم. تئاتر بسیار جذاب و حرفه ای بود. از آن گذشته پرسنل و خانم عبدالرزاقی خیلی بچه ها را تحویل گرفتند و واقعاً به همه خوش گذشت. اغلب بچه‌ها با خانم عبدالرزاقی و بازیگران تئاتر، عکس انفرادی گرفتند.
اون چیزی که برای بنده به عنوان مدیر خیریه از همه مهمتر بود حضور بچه های ما در محیطی هنری و متفاوت از فضای سنتی خودمان بود.
ارتباط بچه‌ها با افرادی که بلحاظ ظاهری با آنها متفاوت ولی در قلب به آنها نزدیکند، می تواند در ارتقای دیدگاههای اجتماعی نوجوانان کمک زیادی داشته باشد.