روز پنجشنبه ۳۰ آذر ماه ، از خیرین موسسه برای تبریک شب یلدا به دیدار خانواده هایی که در یک سال گذشته به آنها کمک کرده اند به شهر قم آمدند.
ایشان ۱۰ تا از خانوادها ررا تحت حمایت خودشان دارند. ما توانستیم خدمات 4 خانواده برسیم؛ در نهایت ایشان از دیدارهاراضی بودند و گفتند که کمک به خانواده ها و موسسه را ادامه خواهند داد.

در ذیل خلاصه ای از این گزارش ارائه می گردد:

-خانواده اول : خانواده خانم شیرین رجب
پسر بزرگشان خودکشی کرده و پسر دیگرشان بدلیل کارساختمانی، دچار ضایعه شده و از ناحیه پا فلج شده است.
مرتضی 11 ساله و ام البنین 14 ساله در این خانه زندگی می کنند.
کمک موسسه به این خانواده: ماهانه مبلغ 600 هزار تومان به همراه یک بسته مواد غذایی.

-خانواده دوم: خانواده خانم اکبری
ایشان 4 فرزند دارند. بزرگترین فرزند ایشان، ناهید 12 ساله و کوچکترین، محمد 4 ساله است.
خانم اکبری به همراه دخترش در خانه ریشه فرش گره می زنند و از این طریق کمک خرج هزینه های زندگیشان هستند.
کمک موسسه به این خانواده: ماهانه مبلغ 850 هزار تومان به همراه یک بسته مواد غذایی.

-خانواده سوم: خانواده خانم صداقت
ایشان 6 فرزند دارند.
محمد امین 16 ساله در کارگاه تولید قوطی سوهان کار می کند.
کمک موسسه به این خانواده: ماهانه مبلغ 1 میلیون و 400 هزار تومان به همراه یک بسته مواد غذایی.

-خانواده چهارم: خانواده خانم حسینی
ایشان 4 فرزند دارند.
معصومه سادات دختر بزرگشان کلاس پنجم است.
خانم حسینی قالی بافی می کنند.
کمک موسسه به این خانواده: ماهانه مبلغ 1 میلیون تومان به همراه یک بسته مواد غذایی.

مسئله ای که توجه ما را در این دیدارها جلب کرد؛ کثرت بیماری در این خانوادها بود و همگی از مشکل بیماری های متعدد و مداوم در کودکان شکایت داشتند.