گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه آذر ۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ ۹۴۹,۵۰۹,۹۹۵ تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ آذر ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در آذر ماه ۶۸۷,۲۳۰,۲۴۰ تومان بود. ماه قبل (آبان) اين مبلغ ۵۸۷‚۵۸۶‚۶۵۷ تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه ۱۸۳۲نفر در قالب ۲۸۱۹ پرونده و ماه قبل ۳۷۹۵ پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
۹۵۸
کودک از شهر قم و ۴۱ کودک از مناطق محروم حومه تهران، ۱۸ کودک از بشاگرد، ۴۰ کودک از مشهد، ۳۲ کودک از سیستان، ۴۰۹ کودک از قلعه گنج، ۱۷۴ کودک از رودبار کرمان، ۱۴۹ کودک از اهواز، ۱۱ کودک از جهرم.

این ماه تعداد ۲۸ پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین ۳۰۰ پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام(نیازمند)
مبلغ ۰۰۰‚۲۱۰‚۹۰ تومان برای ۶۱ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ ۱۷۲,۰۶۹,۷۵۵ تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی
این ماه مبلغ ۲۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان بابت انجام پنج قربانی هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.
۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۰۰۰‚۵۰۰‚۹۸ تومان بابت تهیه ۱۹۷ بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، گوشت مرغ، برنج، تن ماهی، لوبیا، لپه، نخود، عدس، روغن، تخم مرغ، چای، خرما، کره حیوانی، پنیر، شکر، پیاز، سیب زمینی، ارده شیره، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ ۴ آذر مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت بلیط اردوی مشهد خانواده های ایتام قم پرداخت شد.

در تاریخ ۵ آذر مبلغ ۰۰۰‚۴۰۰‚۱ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۵ آذر مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۸ تومان بابت اردوی مشهد خانواده های ایتام قم پرداخت شد.

در تاریخ ۵ آذر مبلغ ۰۰۰‚۲۰۰‚۳ تومان بابت ثبت نام مدرسه یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۶ آذر مبلغ ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۶ آذر مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت مراسم جشن ایتام شهر مشهد پرداخت شد.

در تاریخ ۶ آذر مبلغ ۹۴۳,۷۳۲ تومان بابت درمانگاه قرآن و عترت قم پرداخت شد.

در تاریخ ۶ آذر مبلغ ۳,۲۴۶,۰۲۳ تومان بابت درمانگاه قرآن و عترت قم پرداخت شد.

در تاریخ ۸ آذر مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۱  تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۹ آذر مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت اردوی مشهد خانواده های ایتام قم پرداخت شد.

در تاریخ ۱۶ آذر مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بابت کمک به یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۱۹ آذر مبلغ ۴,۲۴۰,۰۰۰ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۱ آذر مبلغ ۶۰۰,۰۰۰ تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۱ آذر مبلغ ۰۰۰‚۲۰۰‚۱ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام نیازمند در قم پرداخت شد.