حقوق ماهیانه ايتام در بيستم دی ماه  سال 1392 به شرح ذيل  پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل مدرسه  امام هادی ع (تحت اشراف  موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در دی ماه (59,015,000)پنجاه و نه میلیون و پانزده هزارتومان بود که در ميان 10833 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.

 
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد.در ماه قبل(آذر ماه) اين مبلغ 55,905,000 (پنجاه و پنج میلیون ونهصد و پنج هزار تومان)بود که در ميان 1047 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک50002300 به ما اعلام دارند.همچنین طرح مسابقه سالانه نقاشی  برای کودکان اعلام شد و انشالله ماه بعد  بچه ها نقاشی های خود را برای موسسه می آوردند.

سوال:
چرا برخی از ماه ها تعداد کودکان تحت حمایت موسسه کم می شود؟
جواب:
هر ماه پس از انتهای دوره کفالت یکساله برخی از خیرین پرونده کودک خود را تمدید نمی کنند بنابراین باعث می شود تا گاهی تعداد و مبالغ اهدایی نزول کند.البته این موضوع  جز فرایند طبیعی موسسه است و ما نیز همین کودکان را در اولویت پرداخت قرار می دهیم و در طی این مدت نیز مبالغ انها از طریق منابع دیگر موسسه همچون سهم امام(وجوهات شرعی)و غیره پرداخت می شود.

 

نکته ای درمورد کسری این ماه:
این ماه  مبلغ 2,950,000تومان در حساب ماهیانه ایتام  کسری ایجاد شد.دلیل  ایجاد این کسری  این است که برخی از خیرین عزیز مبلغ خود را نمی توانند واریز کنند.با توجه به این که موسسه بنا بر پیگیری مبالغ واریز نشده را ندارد  از نیکوکاران تقاضا می کنیم که بخشی از واریز خود را جهت تامین  این کسری قرار دهند.همچنین  خیرینی که  امکان ادامه پرداخت را نیز ندارند با ارسال پیامک به 50002300می توانند به اطلاع ما برسانند تا کودکشان را به نیکوکار دیگری واگذار کنیم تا ان میزان مبلغ در حساب موسسه تامین شود.

 


تصاویر پرداخت ماهیانه فرشته های کوچولو در دیماه 92
از  مهر ماه سال 92 بدلیل  افزایش تعداد ایتام و تغییر ادرس دفتر موسسه ,ماهیانه ایتام در مدرسه امام هادی ع که جز موقوفات تحت اشراف موسسه می باشد پرداخت می گردد.در  ذیل تصاویری از پرداخت این ماه  ایتام درج گردیده است:

به اشتراک بگذارید