گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه دی ۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ 742‚612‚954 تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ دی ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در دی ماه 264‚434‚703 تومان بود. ماه قبل (آذر) اين مبلغ 240‚230‚687 تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1829 نفر در قالب 2619 پرونده و ماه قبل 2819 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
956
 کودک از شهر قم و 42 کودک از مناطق محروم حومه تهران، 17 کودک از بشاگرد، ۴۰ کودک از مشهد، ۳۱ کودک از سیستان، 411 کودک از قلعه گنج، 172 کودک از رودبار کرمان، 148 کودک از اهواز، 12 کودک از جهرم.

این ماه تعداد 20 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 220 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام(نیازمند)
مبلغ ۰۰۰‚۲۱۰‚۹۰ تومان برای ۶۱ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ ۱60,968,478 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی

این ماه مبلغ 51,400,000 تومان بابت انجام هشت قربانی هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.
۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۰۰۰‚8۰۰‚۹۸ تومان بابت تهیه 197 بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، گوشت مرغ، برنج، تن ماهی، لوبیا، لپه، نخود، عدس، روغن، تخم مرغ، چای، خرما، کره حیوانی، پنیر، شکر، پیاز، سیب زمینی، ارده شیره، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ 12 دی مبلغ 000‚200‚1 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 23 دی مبلغ 000‚840 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 27 دی مبلغ 000‚000‚2 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 30 دی مبلغ 250‚471‚5 تومان بابت درمانگاه قرآن وعترت قم پرداخت شد.

در تاریخ 30 دی مبلغ228‚257‚1 تومان بابت درمانگاه قرآن و عترت قم پرداخت شد.