گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه بهمن ۱۴۰۲ که جمعاً مبلغ 386‚174‚966 تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ بهمن ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در بهمن ماه 386‚724‚723 تومان بود. ماه قبل (دی) اين مبلغ 264‚434‚703 تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه 1814 نفر در قالب 3171 پرونده و ماه قبل 3234 پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:
933
 کودک از شهر قم و 881 کودک از مناطق محروم (حومه تهران 52 کودک، بشاگرد ۱۷ کودک، مشهد ۴۰ کودک، سیستان ۳۱ کودک، قلعه گنج 409 کودک، رودبار کرمان ۱۷۲ کودک، اهواز ۱۴۸ کودک، جهرم ۱۲ کودک).

این ماه تعداد 78 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین 141 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام(نیازمند)
مبلغ ۰۰۰‚۲۱۰‚۹۰ تومان برای ۶۱ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ 000‚240‚152 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) قربانی

این ماه مبلغ 34,500,000 تومان بابت انجام پنج قربانی هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.
۲) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۰۰۰‚۸۰۰‚۹۸ تومان بابت تهیه ۱۹۷ بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، گوشت مرغ، برنج، تن ماهی، لوبیا، لپه، نخود، عدس، روغن، تخم مرغ، چای، خرما، کره حیوانی، ارده، شیره، پنیر، شکر، پیاز، سیب زمینی، ارده شیره، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ 3 بهمن مبلغ 000‚000‚3 تومان بابت درمان یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 9 بهمن مبلغ 000‚8401 تومان بابت ذبح مرغ خانواده های ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ 11 بهمن مبلغ 000‚500‚1 تومان بابت صدقات به خانواده های نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 18 بهمن مبلغ 000‚000‚7 تومان بابت اطعام خانواده های ایتام قم پرداخت شد.

در تاریخ 24 بهمن مبلغ 000‚6001 تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ 26 بهمن مبلغ 000‚000‚4 تومان بابت کمک به یک خانواده سادات نیازمند در قم پرداخت شد.