هادی محقق(مدیر خیریه):

رسم موسسه این هست که هر سال بهمن، مسابقه نقاشی بین ایتام برگزار می‌شود و حدود ۱۰۰۰ نقاشی بدست ما می‌رسد.
امسال تصمیم گرفتیم علاوه بر نقاشی، مسابقه خاطره نویسی هم برگزار کنیم تا بیشتر به دنیای درون کودکانمون نفوذ کرده باشیم.
وقتی خاطرات را می‌خوندم خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم؛ برای همین تصمیم گرفتم برخی از آنها را برای شما هم بخوانم. این خاطره سهیل است که برای شما خوانده‌ام.