گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه فروردین ۱۴۰۳ که جمعاً مبلغ ۶۴۶‚۵۰۰‚۴۰۱‚۱ تومان بود، به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ فروردین ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه پرداخت مي گردد.؛ تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در فروردین ماه ۸۴۶‚۴۶۵‚۷۲۰ تومان بود. ماه قبل (اسفند) اين مبلغ ۱۲۶‚۳۳۱‚۶۹۹ تومان بود. همچنین تعداد فرشتگان کوچک در این ماه  ۱۷۳۱ نفر در قالب ۳۶۶۰ پرونده و ماه قبل ۳۵۶۱ پرونده بود.

تعداد کودکان به تفکیک منطقه:

۹۱۰ کودک از شهر قم و ۸۲۱ کودک از مناطق محروم (حومه تهران ۵۰، بشاگرد ۱۷، مشهد ۴۰، سیستان ۳۱، قلعه گنج ۳۷۶، رودبار کرمان ۱۶۴، اهواز ۱۳۱، جهرم ۱۲).

این ماه تعداد ۱۵۴ پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند، همچنین ۵۵ پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این موارد به خیرین جدید ارجاع می گردد.

ميزان پایه حقوق هر يک از کودکان مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ تومان مي باشد که براي برخي از کودکان با توجه به واريز خیرشان ممکن است بيشتر نيز باشد؛ ما هم سعی می کنیم اغلب کودکان را در قالب سه پرونده برای خیرین ارسال کنیم تا مبلغ بیشتری دریافت نمایند.
با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید؛ از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز کنند. 

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام(نیازمند)
مبلغ ۹۵,۳۷۰,۰۰۰ تومان برای ۶۷ خانواده غیر ایتام پرداخت شد.

ج) هزینه های خیریه دیگر در این ماه:

مبلغ ۸۰۰‚۶۶۴‚۵۸۵  تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح آن به صورت زیر است:

۱) طرح ضیافت افطاری
مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۳۰۸ تومان بابت طرح ضیافت ماه مبارک رمضان در قالب بن به خانواده های ایتام و نیازمندان پرداخت شد. از این مبلغ ۱۵۰ میلیون آن توسط شرکت محترم حصین از حامیان موسسه و الباقی توسط سایر دوستان تأمین گردید.

۲) فطریه و کفاره
در این ماه مبلغ ۰۰۰۲۰۰۴۰ تومان فطریه و مبلغ ۰۰۰‚۵۵۰‚۱۰ کفاره جمع آوری شد که به خانواده های نیازمند پرداخت گردید.

۱) قربانی
این ماه مبلغ ۶۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان بابت انجام هشت قربانی هزینه شد که در انتها گوشت آن بین خانواده های ایتام و نیازمند، در قالب طرح توزیع مواد غذایی منظم برای کودکان پرداخت گردید.

۳) بسته های معیشتی
این ماه مبلغ ۹۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بابت تهیه ۱۹۷ بسته غذایی شامل: گوشت گوسفندی (۲ کیلو اهدایی قربانی های خیرین)، گوشت مرغ، برنج، تن ماهی، لوبیا، لپه، نخود، عدس، روغن، تخم مرغ، چای، خرما، کره حیوانی، ارده، شیره، پنیر، شکر، پیاز، سیب زمینی، ارده شیره، قرص ویتامین D، برای توزیع بین خانواده هایی که مشکل تغذیه دارند، اهدا گردید.

۳) هزینه‌های دیگر 

در تاریخ ۱۴ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰۳ تومان بابت کمک هزینه تهیه دارو به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۱۸ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۲۰۰‚۱ تومان بابت درمان به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۱۸ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۹ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۱۹ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۳ تومان بابت درمان کلیه به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۰ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۱۶ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۰ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۰ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۵ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۰ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۳ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۰ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰‚۱۰ تومان بابت کمک به یک خانواده ایتام در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۱ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۵۰۰ تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۱ فروردین مبلغ ۸۰۰‚۴۶۴ تومان بابت کمک هزینه تهیه دارو به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۸ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۳۵۰ تومان بابت درمان به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.

در تاریخ ۲۱ فروردین مبلغ ۰۰۰‚۰۰۰۱ تومان بابت کمک به یک خانواده نیازمند در قم پرداخت شد.