حقوق ماهیانه ايتام در بيستم آذر ماه  سال 1392 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در آبان ماه  (55,905,0000)پنجاه و پنج میلیون و نهصد و پنج هزارتومان بود که در ميان 10477 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد.در ماه قبل(آبان ماه) اين مبلغ 57,800,000 (پنجاه و هفت میلیون وهشتصد هزار تومان)بود که در ميان 1054 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک50002300 به ما اعلام دارند.

سوال:
چرا برخی از ماه ها تعداد کودکان تحت حمایت موسسه کم می شود؟
جواب:
هر ماه پس از انتهای دوره کفالت یکساله برخی از خیرین پرونده کودک خود را تمدید نمی کنند بنابراین باعث می شود تا گاهی تعداد و مبالغ اهدایی نزول کند.البته این موضوع  جز فرایند طبیعی موسسه است و ما نیز همین کودکان را در اولویت پرداخت قرار می دهیم و در طی این مدت نیز مبالغ انها از طریق منابع دیگر موسسه همچون سهم امام(وجوهات شرعی)و غیره پرداخت می شود.

 


نکته ای در مورد طرح یار مهربان
به نظر موسسه موضوع فرهنگی بچه ها بسیار مهم است و این که این خانواده ها عمدتا بدلیل مشکلات مالی  برای این موضوع اولویتی قایل نیستند باعث می شود تا مسئولیت موسسه در این قبال دوچندان شود.یادمان باشد  این کودکان در هر صورت بزرگ می شوند و مهم چگونه بزرگ شدن ایشان است.امیدواریم خیرین عزیز نیز در این طرح با ما مانند بسیاری از طرحهای دیگر همراه باشند.

 

نکته ای در مورد کتاب روز حسین(ع)
به لطف خداوند و کمک دوستان عزیز  سری چاپ اول کتاب روز حسین(ع) تقریبا  به پایان رسید.برای ما بسیار مایه خوشحالی بود که این کتاب در قالب فروش خیریه عرضه شد و جا دارد در اینجا از همه دوستانی که به ما در این امر کمک کردند تشکر شود.انشالله بزودی با همان مبالغ فروش کتاب سری اول ,چاپ دوم انجام می شود و اخبار آن در سایت اعلام خواهد شد.با تشکر

 

 به اشتراک بگذارید