هادی محقق(مدیر خیریه):

چندی قبل یکی از حامیان ساکن تهران، به بنده گفت: مجموعه ما(شرکت پالایش نفت آفتاب) از کارمندان خود خواسته تا در قالب گروه‌های ۷ نفره یک فعالیت تیمی انجام و گزارش آن را ارائه کنند؛ تیم ما تصمیم گرفت جشنی برای ایتام موسسه برگزار کند. من خیلی استقبال کردم، چرا که به نظرم ارتباط کودکان با اقشار مختلف جامعه برایشان سازنده است.
گزارش تصویری فوق را همین عزیزان تهیه کردند و ما خلاصه آن را به شما ارائه می‌کنیم.