حقوق ماهیانه ايتام در بيستم آبان ماه  سال 1392 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در آبان ماه  (57,800,0000)پنجاه و هفت میلیون و هشتصدهزارتومان بود که در ميان 10544 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد.در ماه قبل(مهر ماه) اين مبلغ 61,205,000 (شصت ویک میلیون ودویست و پنج هزار تومان) بود که در ميان 1085 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک50002300 به ما اعلام دارند.

سوال:
چرا برخی از ماه ها تعداد کودکان تحت حمایت موسسه کم می شود؟
جواب:
هر ماه پس از انتهای دوره کفالت یکساله برخی از خیرین پرونده کودک خود را تمدید نمی کنند بنابراین باعث می شود تا گاهی تعداد و مبالغ اهدایی نزول کند.البته این موضوع  جز فرایند طبیعی موسسه است و ما نیز همین کودکان را در اولویت پرداخت قرار می دهیم و در طی این مدت نیز مبالغ انها از طریق منابع دیگر موسسه همچون سهم امام(وجوهات شرعی)و غیره پرداخت می شود.

 


نکته ای در مورد فروش کتاب روز حسین ع
فروش خیریه کتاب روز حسین با استقبال خوبی واقع شد و 2700جلد از این کتاب به فروش رسید.در حال حاضر با توجه به این که تعداد 200جلد از این کتاب باقی مانده است تصمیم به چاپ مجدد کتاب گرفته ایم و بزودی به چاپ جدید خواهد رسید.همچنین کتاب در 2 برنامه زنده تلوزیونی بنامهای زنده باد زندگی(شبکه 2 سیما) و صبحی دیگر(شبکه اموزش)معرفی و قرائت شد.

به اشتراک بگذارید