حقوق ماهیانه ايتام در بيستم مهر ماه  سال 1392 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در مهر ماه 61,205,000 (شصت و یک میلیون و دویست و پنج هزار تومان) بود که در ميان 10855 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد.در ماه قبل(شهریور ماه) اين مبلغ 60,715,000 (شصت میلیون  وهفتصد وپانزده هزار تومان) بود که در ميان 1079 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک50002300 به ما اعلام دارند.

 

نکته ای در مورد فروش کتاب روز حسین ع
فروش اینترنتی کتاب روز حسین (ع) آغاز شده است. هدف اصلی از این طرح توزیع این کتاب است؛ تا با پخش آن هم ثواب خوانده شدن آن نصیب دست اندکاران گردد و هم اینکه افراد بیشتری با موسسه آشنا شوند و در آینده حمایت بیشتری از ایتام شود. برخی از دوستان طی چند روز گذشته  مبالغی را  تبرعا برای چاپ مجدد کتاب واریز کرده اند که ما تقاضا داریم با خرید این کتاب در توزیع آن به موسسه کمک کنید. می توانید این کتاب را بین هیات های مذهبی یا گروههای دوستانه و .. . توزیع کنید.

 

  به اشتراک بگذارید