حقوق ماهیانه ايتام در بيستم شهریور ماه  سال 1392 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در شهریور ماه 60,715,000 (شصت میلیون و هفتصد و پانزده هزار تومان) بود که در ميان 10799 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل(مرداد ماه) اين مبلغ 60,260,000 (شصت میلیون  و سی هزار تومان) بود که در ميان 972 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح آن را  از طریق شماره پیامک50002300 به ما اعلام دارند.چند خبر دیگر:
1-در ماه رمضان امسال 200 نفر به خیرین موسسه افزوده شد که به تمامی  این دوستان  خوش آمد عرض می کنیم.

2-طرح بوی ماه مهر نیز  اجرا شد که در گزارش بعدی اعلام می شود
3-طراحی سایت را بدلیل مسایل امنیتی ارتقا داده ایم.به همین دلیل ممکن است در برخی بخشها و یا ارسال ایمیل به شما خللی ایجاد شده باشد.در این
صورت به ما اطلاع دهید تا مشکل حل شود
4-از این پس دوستان می توانند وجه ماهیانه ایتام را از طریق در گاه موجود در سایت نیز پرداخت کنند.فقط در صورت استفاده ازا ین روش  در بخش توضیحات شماره پرونده کودکشان را قید نمایند.
5-همچنین دوستان می توانند  وجوهات شرعی (خمس) خود را از طریق درگاه پرداخت اینترنتی سایت پرداخت نمایند.دراین صورت لازم است در بخش توضیحات فیلد پرداخت نام مرجع تقلیدشان را بهمراه  آدرس پستی خود  برای ما بنویسند تا قبض دفتر  معظم له برایشان پست شود.
 به اشتراک بگذارید