هر سال بهمن ماه مسابقه نقاشی برای فرشته های خیریه مهر امام هادی ع (ماه) برگزار می شود. امسال هم حدود ۱۰۰۰ نفر از بچه ها در مسابقه نقاشی شرکت کردند. برای همه بچه هايي كه نقاشي كشيده اند جوایزی به عنوان عیدی اهدا می گردد. اين جوايز شامل بن خريد پوشاك است كه مبلغ آن در طرح عيدي براي همه جمع آوري شده است. همچنین ۱۴ نقاشی برای نظرسنجی اینترنتی انتخاب شده است. شما با شرکت در این نظرسنجی می توانید به نقاشی برتر امتیاز دهید. به ۵ نقاشی که بیشترین امتیاز را بیاورد جایزه ویژه اهدا خواهد شد. توجه داشته باشید هر شرکت کننده تنها یکبار می تواند در این نظرسنجی شرکت کند. همچنین در انتخاب نقاشی ها خلاقیت و هنر رنگ آمیزی و همچنين سن خالق اثر را مد نظر قرار دهید.

جهت امتیاز دهی به نقاشی ها شماره نقاشی را در بخش نظرسنجی همین صفحه انتخاب کنید.

نقاشی شماره ۱ – طیبه خانم 15 ساله

نقاشی شماره 2 – نرگس خانم 6 ساله

نقاشی شماره 3 – آقا نعمت الله 10 ساله

نقاشی شماره 4 – آقا سجاد 8 ساله

نقاشی شماره 5 – آقا رضا 12 ساله

نقاشی شماره 6 – آقا مهدی 14 ساله

نقاشی شماره 7 – زهرا خانم  13 ساله

نقاشی شماره 8 – هانیه خانم 6 ساله

نقاشی شماره 9 – عارفه خانم 15 ساله

نقاشی شماره 10 – زهرا خانم 14 ساله

نقاشی شماره 11 – آقا مهدی 13 ساله

نقاشی شماره 12 – آقا حسین 17 ساله

نقاشی شماره 13 – آقا سیدمحمدعلی 12 ساله

نقاشی شماره 14 – آقا موسی 10 ساله