حقوق ماهیانه ايتام در بيستم تیر ماه  سال 1392 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در تیر ماه 58,030,000 (پنجاه و هشت میلیون و سی هزار تومان) بود که در ميان 972 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.

 

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل(خرداد ماه) اين مبلغ 57,800,000 (پنجاه و هفت میلیون و هشتصد هزار تومان)بود که در ميان 927 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح انرا  از طریق شماره پیامک50002300 به ما اعلام دارند.

نکته ای درمورد کسری این ماه:
این ماه مبلغ 2,200,000تومان در حساب ماهانه ایتام کسری آمد.به همین دلیل ما از همه دوستان خواهش می کنیم تا در پرداخت منظم ماهانه دقت بیشتری داشته باشند.همچنین اگر برخی از دوستان در حال حاضر قادر به ادامه تکفل کودکشان نیستند هیچ ایرادی ندارد.کافیست تا مراتب آنرا به ما اطلاع دهند تا پرونده کودکشان را برای خیرین جدید ارسال کنیم تا به این وسیله در  حساب موسسه نیز کسری ایجاد نشود.در حال حاضر با توجه به  شروع ماه رمضان  نزدیک به 60 نفر از خیرین برای  تکفل ایتام در سایت ثبت نام کرده اند و قطعا کودکی بدون  کفیل نخواهد ماند.همچنین این هم عرض شود که در 2 ماه گذشته در حساب ایتام کسری ایجاد نشده بود و ما تنها در ماههایی که کسری ایجاد می شود  در گزارش مطرح می کنیم.

نکته ای هم در مورد طرح ضیافت افطاری:

همزمان با پرداخت ماهانه بچه ها مبلغ 10,000,000تومان بن مخصوص خرید ارزاق و خوراکی به فرشته های کوچولو اهدا گردید.با توجه به این که این تعداد بن با چک یک ماهه از فروشگاه طرف قرار داد(فروشگاه جانبازان قم) خریداری شده  امیدواریم دوستان با مشارکت در طرح ضیافت افطاری  موسسه را در تامین آن کمک نمایند. با تشکر

به اشتراک بگذارید