حقوق ماهیانه
 ايتام در بيستم فروردین  سال 1392 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در فروردین ماه 54,026,000 (پنجاه و چهار میلیون و بیست و شش هزار تومان) بود که در ميان 896 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.

 

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل(اسفند ماه) اين مبلغ 49,410,000 (چهل و نه میلیون و چهار صد و ده هزار تومان) بود که در ميان 856 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح انرا  از طریق شماره پیامک3000348000 به ما اعلام دارند.

نکاتی برای خیرین عزیز
1-همانطور که می دانید موسسه بعنوان وکیل خیرین ماهیانه را به کودکان اهدا می نماید(و در این میان سهمی هم برای موسسه اخذ می شود).مبلغ پایه ای که برای هر کودک اهدا می شود 30هزار تومان می باشد.موسسه به دوستانی که مایلند مبالغ بالای 100 هزار تومان برای ایتام خود  اختصاص دهند توصیه می کند که درصدی از مبلغ خود را برای جبران کسری در حسابهای موسسه اختصاص دهند تا هم  مبالغ مالی  تا حد ممکن بطور یکسان بین بچه ها توزیع شود و هم اینکه به موسسه از جهت مالی فشار وارد نشود.در صورتی که  مقداری از مبلغ واریزی را برای جبران کسری اختصاص  نمودید  حتما در پیامک خود  شرح انرا بنویسید.

2-در این ماه حدود 1 میلیون تومان در حساب موسسه کسری ایجاد شد. موسسه از دوستانی که دارای تمکن بالاتری هستند خواهش میکند تا هر ماه مبلغی را برای تامین کسری ماهیانه بچه ها (تحت عنوان تامین کسری ماهانه) واریز نمایند  تا این مشکل مالی موسسه کاملا مرتفع گردد.

به اشتراک بگذارید