حقوق ماهیانه
 ايتام در بيستم دی مـاه سال 1391 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در دی ماه 41,898,000 (چهل و یک میلیون و هشتصد و نود و هشت  هزار تومان) بود که در ميان 825 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل(آذر ماه) اين مبلغ 36,730,000 (سی و شش میلیون و هفتصد و سی هزار تومان) بود که در ميان 811 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح انرا  از طریق شماره پیامک3000348000 به ما اعلام دارند.

نکاتی برای خیرین عزیز
1-در این ماه متاسفانه مبلغ 1,750,000تومان در حساب ایتام کسری  ایجاد شد.شرح این  کسری بدین  شکل است که هر یک از خیرین کودکی تحت کفالت خود دارد و ما نیز مبالغ را برای همان کودک اهدا می کنیم.اگر همه متکفلین مبالغ خود را بجا پرداخت نمایند حساب ما تکمیل و سر بسر می شود.حال اگر تعدادی از عزیزان پرداخت خود را انجام ندهند به همان میزان در کل حساب کسری  ایجاد می شود.قبلا زمانی که کسری در حساب ایجاد می شد ما مبلغ کسری را در تعداد بچه هایی که از طرف خیرین ایشان پیامک به سامانه  نیامده بود  تقسیم می کردیم و هر ماهه تعدادی از بچه ها مبلغی کمتر از 30000تومان می گرفتند.با توجه به این که وقتی پرداختی به برخی خانواده های ایتام کم  می شد باعث نگرانی این عزیزان می گشت در طی  6 ماه  گذشته موسسه  کمک برخی از خیرین که مبالغی را بعنوان کمک به کسری ها پرداخت می کنند این مشکل را مرتفع کرده بود.در حال حاضر باز با این مشکل مواجه شده ایم.خواهش موسسه از خیرین عزیز این است که در پرداختهای خود حتی المقدور مضبوط باشند.همچنین در صورتی که برای ایشان,دیگر امکان  پرداخت  وجود ندارد انرا به ما اطلاع دهند تا در اولین فرصت تکفل کودک را به خیرین دیگر  اهدا کنیم.

2-انشالله همانند سال گذشته طرح عیدی برای همه اجرا خواهد شد.بزودی فرخوان ان در سایت الصاق می گردد.

به اشتراک بگذارید