حقوق ماهانه ايتام در بيستم آذر مـاه سال 1391 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در آذر ماه 36,730,000 (سی و شش میلیون و هفتصد و سی  هزار تومان) بود که در ميان 811 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد.
ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلينممکن است بيشتر نيز باشد. در ماه قبل(آبان ماه) اين مبلغ 36,279,000 (سی و شش میلیون و دویست و هفتاد و نه هزار تومان) بود که در ميان 801 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی بنام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا تمام پرداختها را انجام دهد از تمام دوستان تقاضا می کنیم که در پرداختهای ماهانه نظم بیشتری مبذول دارند همچنین  دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز  و شرح انرا  از طریق شماره پیامک3000348000 به ما اعلام دارند.

موارد دیگر:
1-همزمان با ایام محرم به مدت 12 شب در حسینه حضرت امام هادی(علیه السلام)مجلس عزاداری و اطعام عزادارن حسینی برگزار گردید.

2-در روز 20 اذر همزمان با توزیع ماهیانه ایتام  70 کیلوگرم گوشت گوسفندی بین خانواده های ایتام تقسیم گردید.

به اشتراک بگذارید