حقوق ماهانه ايتام در بيستم تیر مـاه سال 1391 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:

مبلغ ماهيانه ایتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در تیر ماه 28,703,000 (بیست و هشت میلیون و هفتصدوسه هزار تومان) بود که در ميان 754 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد. با کمک دوستان در این ماه  کسری مبلغ نیامد و  به همه بچه ها مبلغ پایه 30 تومن اهدا گردید.

در ماه قبل(خرداد ماه) اين مبلغ   28,839,000 بود که در ميان 733 نفر از ايتام عزيز تقسيم گرديد.

موارد تکمیلی:
1-اهدا 3 دستگاه کولر آبی از طرف خیرین برای خانواده های ایتام .
2-اهدا یک عدد گوسفند جهت عقیقه برای خانواده های ایتام.
3-اهدا 600 جلد کتاب کودکان بمناسبت ایام عید شعبان که 300 جلد آن برای سنین کودکان (بچه ها شعبان) و 300 جلد آن  نیز برای سنین نوجوان(نیرنگ یاقوت) بود.

نکته:
1-از دوستان تقاضا می کنیم در صورتیکه مبالغی را برای جبران کسری و یا امور عام ایتام واریز می نمایند ,شرح انرا در پیامک به شماره 3000348000 ذکر نمایند.
2-بزودی بخشی  بنام نیازمندی ها در سایت راه اندازی می شود .در این بخش تمامی نیازهای ماهانه موسسه ذکر می شود و دوستانی که مایل به مشارکت باشند می توانند بطور مستقیم اقدام نمایند.

 

با تشکر

به اشتراک بگذارید