چند وقت قبل یکی از بچه هایی که تحت کفالت خیرین در موسسه هستند به اتاق من اومد و از من در خواست کرد تا نامه ای رو که نوشته رو برای کفیل ایشون بفرستم.خب من  تصور کردم احتمالا در نامه مشکلات مالی خانوادشونو نوشته و از کفیل محترم درخواست کمک های مالی بیشتر داره. نامه رو گرفتم و گفتم اگر امکانش هست قبل از ارسال بخونم . اونم گفت  عیبی نداره بخونین. بعد من نامه رو خوندم و با کمال تعجب دیدم مطالبی رو نوشته که حاکی از اوج مناعت طبع و صداقت این نوجوان داره……..

بنظر بنده حقیر , بلندی طبع و ادب ارتباطی به سن و سال بالا و یا تحصیلات و  ثروتمند بودن ندارد.گاهی در همین گوشه و کنار می توان دید…..

به اشتراک بگذارید