حقوق ماها
نه ايتام در بيستم آذر ماه سال 1390 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:مبلغ ماهيانه ايتام روز 20 هر ماه در محل ساختمان موسسه پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خيرين و متکفلين ايتام اهدا مي گردد. اين مبلغ در آذر ماه 18,434,000 (هيجده ميليون و چهارصد و سي و چهار هزار تومان) که در ميان 657 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. ميزان پايه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد. در همينجا لازم بذکر است که اين ماه مبلغ 969.0000 تومان کسري در حساب هاي پرداختي خيرين بوجود آمد که حاصل آن اين بود که 51 نفر از فرشته هاي کوچولو مبلغي کمتر از 30.0000 تومان تحويل گرفتند. انشالله با اهتمام دوستان و اعضايموسسه اين اتفاق در ماه بعدي جبران شود. در ماه قبل(آبان ماه)اين مبلغ 19,462,000 بود که در ميان 6311 نفر ازايتام عزيز تقسيم گرديد.

در اين ماه اتفاقات ديگري نيز افتاد که در همينجا باطلاع مي رسانيم:

1-سيد حجت از بچه هاي موسسه نياز به عمل جراحي داشتند که يکي از اعضاي موسسه با پرداخت 400.000 تومان هزينه عمل ايشونو قبول کردند و الان سيدحجت صحيح و سالم کنار خانواده هست.

2-مبلغ 315.000 تومان براي خانواده هاي ايتام (و برخي از عزاداران )غذاي امام حسين تهيه و به اين عزيزان داده شد.

3-تعداد 480 جلد کتاب من بچه شيعه هستم براي فرشته هاي موسسه خريداري شد که انشالله در دي ماه به اين عزيزان اهدا مي گردد. قيمت اين کتابها 304.500تومان شد. اين اقدام از نظر ما اهميت فوق العاده اي دارد و انشاله بزودي با کمک دوستان بتوانيم فعاليتهاي فرهنگي را در بين بچه ها ارتقا بدهيم.

با اميد سعادت و خوشبختي براي دوستان.

 

به اشتراک بگذارید