بسمه تعالي

با توجه به نزديک شدن روزهاي آغازين سال نوي تحصيلي اولين مرحله اهداي لوازم التحرير به ايتام تحت پوشش موسسه مهر امام هادي (عليه السلام) در تاريخ 29 شهريور ماه اجرا گرديد. سعي ما بر اين بود که در خريد لوازم التحرير بچه ها از مارکهاي زيبا و خوب بازار انتخاب کنيم. شايد چيزي با ارزش تر از نگاه زيباي اين فرشته هاي کوچولو که حاکي از عمق تشکر کودکانه ايشان بود, در دنيا نتوان يافت . ما اين نگاه را به تمامي دوستاني که در اين طرح تا کنون سهمي داشته اند هديه مي کنيم. در همينجا جا دارد تا از آقاي سيد مرتضي مجد نيز که در تهيه اين هدايا تشريک مساعي کامل خود را نسبت به اين اقدام خير خواهانه مبذول داشتند تشکر شود. لازم به ذکر است اين طرح تا 8 مهر ماه ادامه دارد و دوستان مي توانند از طريق بخش پرداخت خيريه در ستون سمت چپ سايت در آن شرکت داشته باشند.

به اشتراک بگذارید