وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ

و یکدیگر را بر انجام کارهای خیر و پرهیزگاری یاری نمایید.

سوره مائده آیه 2