موسسه در راستای آموزش ایتام، اقدام به برگزاری کلاس های هفتگی برای بچه ها دردو رده سنی کودک و نوجوان نموده است. تعداد بچه های شرکت کننده بین 180-200 نفر در هفته متغیر است. تعداد بچه های شرکت کننده بین 180-200 نفر متغیر است.

هدف از برگزاری این کلاس ها ارتقاء توانایی های فردی و اجتماعی کودکان است. مهارت های آموزشی در این کلاس ها عبارتند از:

  • آموزش قرآن، احکام و معارف اسلامی
  • انس با قرآن و اهل بیت
  • آموزش مهارت های زندگی
  • آموزش مهارت های اجتماعی با محوریت هوش هیجانی، خودآگاهی، احساسات و …
  • برگزاری کارگاه های مهارت افزایی و اشتغال و کارآفرینی(بصورت تئوری و عملی)
  • کتابخوانی و آموزش فرهنگ کتابخوانی
  • گفتگو و تبادل نظر پیرامون موضوعات یکی از کتاب های مطالعه شده
  • اغلب آموزش هایی که در جزوات تهیه شده است؛ در قالب بازی توسط مربیان به بچه ها آموزش داده می شود.