حقوق ماهانه ايتام در بيستم مرداد ماه سال 1390 بشرح ذيل در محل ساختمان موسسه مهر امام هادي(ع) پرداخت گرديد:
جمعا 16,190,000 (شانزده ميليون و يکصد و نود هزار تومان )که در ميان 542 نفر از اين عزيزان تقسيم گرديد. پايه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ 30,000 تومان مي باشد که براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد.


شرح نوبت سوم طرح ضيافت افطاري:

در آخرين نوبت طرح ضيافت افطاري ايتام و نيازمندان بتاريخ 2 شهريور مقدار 500 کيلو گرم برنج بهمراه 84 عدد روغن مايع 810 گرمي(به ارزش جمعا 625,700 تومان) به اين عزيزان اهدا گرديد. در ضمن مبلغ يکصد هزار تومان هم بصورت افطاري آماده در دار الايتامخيريه اميرالمومنين توزيع گرديد. در همينجا جا دارد موسسه از تمامي دوستاني که در اين طرح شرکت نمودند تشکر نمايد. انشالله اجر همگي با حضرت امير المومنين عليه السلام باشد.

با توجه به تماسهاي گرفته شده دوستان مي توانند از طريق سايت براي اداي کفارات روزه نيز اقدام کنند.

شرح نوبت دوم طرح ضيافت افطاري:
در نوبت دوم طرح ضيافت افطاري در تاريخ 22 مرداد ماه براي ايتام و فقرا مقدار 250 کيلو گرم برنج بهمراه72 عدد روغن مايع 810 گرمي(به ارزش جمعا 363,0000 ) به اين عزيزان اهدا گرديد.

شرح نوبت اول طرح ضيافت افطاري:
در نوبت اول طرح ضيافت افطاري در تاريخ 20مرداد ماه براي ايتام و فقرا مقدار 1100کيلو گرم برنج بهمراه 300عدد روغن مايع 810 گرمي (به ارزش جمعا 1,569,5000)بين اين عزيزان تقسيم گرديد.همينجا از دوستاني که ما را در اين امر کمک کردند تشکر مي شود.

به اشتراک بگذارید