موسسه خيريه امام هادي(عليه السلام)
بدين وسيله مراتب سپاسگذاري خود را از سايتهاي خبري-تحليلي ذيل که نمايشگاه خيريه نقاشي بچه هاي تحت پوشش موسسه را منعکس نمودند , اعلام مي دارد.بديهي است که سواي کمک هاي مالي که در جريان اين خبر متوجه ايتام گشت, توجه بسياري از مخاطبان اين سايتها به مسئله دستگيري از ايتام معطوف گرديده است.انشالله اين اقدام مورد رضايت ذات باري تعالي قرار بگيرد:

 

 

1-سايت خبري تابناک

2-سايت خبري شيعه ان لاين

3-سايت خبري فراسو نيوز

4-سايت خبري قطره

5-سايت خبري پارسينه

6-سايت خبري بولتن نيوز

7-سايت خبري ايران ديپلماتيک

8-سايت خبري عنوان

9-سايت خبري خبر فارسي

10-سايت خبري خبر خيز

11-سايت خبري بي باک

12-سايت خبري فردو نيوز

13-سايت خبري ازادي نيوز

مديريت موسسه خيريه امام هادي(ع)

به اشتراک بگذارید