موسسه امام هادي(ع) در راستاي طرح تكفل معنوي ايتام اقدام به توزيع 500 جلد مجله مليكا (ماهنامه فرهنگي كودكان) و انتظار نوجوان بصورت رايگان ميان ايتام تحت تكفل موسسه نمود.

اين مجلات در روز 20 آذرماه همراه با شهريه(ماهيانه) ايتام به اين عزيزان اهدا گرديد. موضوع اين مجلات در ارتباط با فرهنگ مهدويت ميان كودكان و نوجوانان مي باشد. در نهايت موسسه امام هادي(ع) از همكاري صميمانه موسسه آينده روشن كه ما را در انجام اين طرح ياري نمودند كمال تشكر و قدرداني را دارد. لازم بذكر است كه موسسه امام هادي(ع)با همكاري خيرين محترم تعداد500 نفر از ايتام عزيز را تحت تكفل دارد و ماهيانه مبلغ 250000 تومان به ايشان تقديم مي نمايد.

به اشتراک بگذارید