به نام خالق آسمانها

 

سلام به دوست عزیزم امیدوارم که حالت خوب باشد.

اول از همه این را بگویم که خوب نمی توانم بنویسم اما تلاش کردم که خوب بنویسم.

 نمی دانم وقتی که این نامه را می خـوانی کجائـی و در چـه شرایطی هستی؟ هدفـم از نوشتـن ایـن نـامه این بـود کـه می خواستم بگویم  در این دنیای بزرگ تنها نیستی، یکی یا شاید افراد زیادی هستند که شریط تورا درک می کنند. من هم یکی مثـل خـودتم. آره درست متـوجـه شـدی یکی مثل خودت. من هـم مدتی است کـه بهتـرین دوستـم، پشتیبانم را از دست دادم و اون کسی نبود جز پدرم.

این نامه را در روزی برایت می نویسم که شیعیان جهان هم پدرشان را از دست داده اند و چشم انتظار ظهـور آقـازاه ایشان امـام زمان (عج) هستند.

می دانم که زندگی سخته چون خودم طعم سختی را چشیده ام. اما پدرم یک چیز را یاد داد و آن هم این بود که در تمـام شرایط به یاد خدا باشیم و فقط و فقط از خود خدا بخواهیـم که کمکمان کند. من امتحـان کرده ام و جواب گرفته ام. پیشنهـاد می کنم که شما هم امتحان کنید. بیشتر از این وقتت رو نمی گیرم، برایم دعا کن.

زمانی که به آسمان نگاه می کنی برایم دعا کن، من هم برایت دعا می کنم.

مواظب خودت باش، به امید روزهای زیبا در کنار یکدیگر.

بلند آسمان جایگاه من و توست

خادم و دوست شما …..

 

 

به اشتراک بگذارید