ورود به سامانه اعضاء

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

فراموشی رمز عبور!

بازیابی رمز عبور

اگر هنوز عضو نشده‌ايد،

با تکميل فرم عضويت

با ما همراه شويد.

ورود به سایت

متن آمار

1383

نفـر از فرشتـه‌های کوچولو تحت کفالت خيرين محترم قرار گرفته‌اند.

1399/06/11

گزارش مالی مرداد ماه 1399

گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه مرداد ۱۳۹۹ که جمعا مبلغ 233,965,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد: الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ مرداد ماه مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ

گزارش مالی موسسه خیریه مهر امام هادی (ع) در ماه مرداد ۱۳۹۹ که جمعا مبلغ 233,965,000 تومان بود به شرح ذیل ارائه می گردد:

الف) پرداخت حقوق ماهانه ايتام در ۲۰ مرداد ماه
مبلغ ماهيانه ایتام روز ۲۰ هر ماه در محل مدرسه امام هادی ع (تحت اشراف موسسه) پرداخت مي گردد. تمامي اين مبلغ از طرف خیرین و متکفلین ایتام اهدا مي گردد.

مبلغ ماهانه ایتام در مرداد ماه 112,645,000 (یکصد و دوازده میلیون و ششصد و چهل و پنج هزار) تومان بود. تعداد فرشتگان کوچک در این ماه، 1380 نفر در قالب 2501 پرونده بود.
» 900 کودک در قالب 1535 پرونده از شهر قم
» 480 کودک در قالب 966 پرونده از مناطق محروم حومه تهران، بشاگرد، مشهد، قلعه گنج و رودبار کرمان

این ماه تعداد 57 پرونده از ایتام توسط خیرین جدید مورد کفالت قرار گرفتند. همچنین 40 پرونده کفالتشان توسط خیرین تمدید نشد که این پرونده ها به خیرین جدید واگذار می گردد.

ماه قبل (تیر) اين مبلغ ۱۱۳,۶۱۰,۰۰۰ (یکصد و سیزده میلیون و ششصد و ده هزار) تومان بود که به 2484 پرونده از ايتام عزيز توزیع گرديد.

ميزان پایه حقوق هر يک از اين عزيزان مبلغ ۳۰,۰۰۰ تومان مي باشد که البته براي برخي بنا به واريز هاي متکفلين ممکن است بيشتر نيز باشد ضمن اینکه بعضی از خانواده ها هم که نیازمندی بیشتری دارند در قالب دو پرونده برای خیرین ارسال می شوند. با توجه به اینکه هر یک از خیرین کودکی به نام خود دارد و موسسه خود را ملزم می داند تا به تمام بچه ها ماهیانه را پرداخت نماید از دوستان تقاضا می کنیم که پرداختهای ماهانه را به شکل منظم انجام دهند. همچنین دوستانی که توان و استطاعت مالی لازم را دارند می توانند مبالغ بیشتری را تحت عنوان کمک به کسری های حساب ایتام واریز و شرح آن را از طریق شماره پیامک ۵۰۰۰۲۳۰۰ به ما اعلام دارند.

این ماه در حساب ایتام کسری بوجود نیامد. از دوستان تقاضا می کنیم در صورتی که امکان ادامه پرداختها را ندارند به ما اطلاع دهند تا پرونده هایشان به خیرین دیگر واگذار شود.

ب) کمک به خانواده های غیر ایتام
مبلغ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان برای 31 خانواده غیر ایتام شامل سادات و غیر سادات پرداخت شد که مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان سهم سادات به خانواده های سادات و مبلغ ۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان هم به غیر سادات پرداخت شد.

ج) هزینه های متفرقه موسسه
مبلغ 102,020,000 تومان صرف هزینه های غیر جاری موسسه گردید که شرح مصرف آن به صورت زیر است:

۱) قربانی:
این ماه مبلغ 26,500,000 تومان بابت قربانی 16 گوسفند هزینه شد که در مناطق محروم جنوب کرمان، ذبح و در انتها گوشت آنها بین خانواده های ایتام و نیازمندان توزیع شد.

۲) هزینه های متفرقه:
در تاریخ 1 مرداد ماه مبلغ 1,875,000 تومان بابت توزیع بین خانواده های نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 6 مرداد ماه مبلغ 3,425,000 تومان بابت تعمیرات لوازم خانگی خانواده های تحت پوشش هزینه شد.
در تاریخ 7 مرداد ماه مبلغ 2,000,000 تومان بابت توزیع بین خانواده های نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 14 مرداد ماه مبلغ 980,000 تومان بابت تعمیرات لوازم خانگی خانواده های تحت پوشش هزینه شد.
در تاریخ 14 مرداد ماه مبلغ 11,430,000 تومان بابت کمک هزینه خرید لوازم خانگی (یخچال، کولر و لباسشویی) برای خانواده های تحت پوشش هزینه شد.
در تاریخ 19 مرداد ماه مبلغ 6,300,000 تومان بابت خرید بز پرورشی در مناطق محروم جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 19 مرداد ماه مبلغ 5,000,000 تومان از محل سهم سادات بابت توزیع بین خانواده های سادات نیازمند پرداخت شد.
در تاریخ 19 مرداد ماه مبلغ 35,000,000 تومان بابت کمک هزینه خرید لوازم خانگی (یخچال و کولر) برای خانواده های تحت پوشش جنوب کرمان پرداخت شد.
در تاریخ 23 مرداد ماه مبلغ 2,900,000 تومان بابت تعمیرات لوازم خانگی خانواده های تحت پوشش هزینه شد.
در تاریخ 23 مرداد ماه مبلغ 700,000 تومان بابت کمک هزینه درمان یک خانواده تحت پوشش هزینه شد.
در تاریخ 26 مرداد ماه مبلغ 4,410,000 تومان بابت کمک هزینه خرید لوازم خانگی (کولر) برای دو خانواده تحت پوشش هزینه شد.
در تاریخ 31 مرداد ماه مبلغ 1,500,000 تومان بابت کمک هزینه تهیه جهیزیه برای یک خانواده سادات و تعمیرات لوازم خانگی پرداخت شد.

 


نمونه بزهای پرورشی تهیه شده در جنوب کرماننمونه کولر تهیه شده برای یکی از خانواده های تحت پوشش جنوب کرمان
نظرات کاربران (بدون نظر)

ثبت و ارسال نظر

بستن فرم